Wybuduj z Nami swoje MARZENIA

" W pierwszym kwartale 2023r. Nasza firma skorzystała z dofinansowania ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach projektu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Całkowita wartość projektu opiewała na 108 257,35 z czego kwota 83 885,88 zł pochodziła z dofinansowania. Za wyżej wymienione środki pozyskaliśmy sprzęt znacząco poprawiający warunki pracy na wysokość oraz warunki pracy przy transporcie i załadunku materiałów."